آه ، تاکی ز سفر باز نیایی ، بازآ

 

اشتیاق تو مرا سوخت کجایی، بازآ

 

شده نزدیک که هجران تو، مارا بکشد

 

گرهمان بر سرخونریزی مایی ، بازآ

 

کرده‌ای عهد که بازآیی و ما را بکشی

 

وقت آنست که لطفی بنمایی، بازآ

 

رفتی و باز نمی‌آیی و من بی توبه جان

 

جان من اینهمه بی رحم چرایی، بازآ

 

وحشی از جرم همین کز سر آن کو رفتی

 

گرچه مستوجب صد گونه جفایی، بازآ

 

30528818176343638241 

 

[ دو شنبه 5 اسفند 1392برچسب:, ] [ 1:44 PM ] [ یه دوست ] [ ]

[ دو شنبه 5 اسفند 1392برچسب:, ] [ 1:37 PM ] [ یه دوست ] [ ]

دوستت دارم

.

.

.

.

واین

نیاز به  هیچ زبان شاعرانه ای ندارد...

[ دو شنبه 5 اسفند 1392برچسب:, ] [ 1:13 PM ] [ یه دوست ] [ ]

درد این جاست که

درد را نمی توان به هیچ کس حالی کرد!

[ دو شنبه 9 دی 1392برچسب:, ] [ 2:5 PM ] [ یه دوست ] [ ]

این روز ها هوایم را نداری...

 

خفه نمشوی؟؟؟

 

بی هوای من؟

[ دو شنبه 9 دی 1392برچسب:, ] [ 2:4 PM ] [ یه دوست ] [ ]

راستی اگر زحمتی نیست برایت

 

بگو نباید بترسم

 

ونباید بلرزد دلم

 

و اگر اشک بر چشمانم بیاید

 

می روی از هوش!!!!!!!!!

 

 

[ دو شنبه 9 دی 1392برچسب:, ] [ 2:2 PM ] [ یه دوست ] [ ]

آهای

 

من بدون تو نمی توانم

 

این را در گوش هایت فرو کن

 

"بی تو نمی توانم"

[ دو شنبه 9 دی 1392برچسب:, ] [ 2:1 PM ] [ یه دوست ] [ ]

یک نفرمست پیش می آید

کوزه در دست پیش می آید

عاشقی گناه نیست ترسوها

اتفاق است پیش می آید

[ دو شنبه 9 دی 1392برچسب:, ] [ 1:59 PM ] [ یه دوست ] [ ]

 

نه میخوام بین من و بین دلش جنگ بشه

 

نه میخوام عشقی که اون نداره کم رنگ بشه

 

من فقط یه چیزی از خدا می خوام دلم میخواد

 

واسه یک بارم شده دلش برام تنگ بشه

[ دو شنبه 9 دی 1392برچسب:, ] [ 1:58 PM ] [ یه دوست ] [ ]

 

دانی که چه ها چه هاچه ها می خواهم؟

 

وصل تو من بی سر وپا می خواهم

 

فریاد و فغان و ناله ام دانی چیست؟

 

یعنی که تورا تورا تورا میخواهم

[ دو شنبه 9 دی 1392برچسب:, ] [ 1:43 PM ] [ یه دوست ] [ ]